دسته: فرزندپروری

بررسی درمان افسردگی کودکان

بررسی درمان افسردگی کودکان

قبل از بررسی درمان افسردگی کودکان، بهتر است دلایل بروز این بیماری و نحوه ی درمان افسردگی با بازی را بررسی کنیم و به ویژگی های دکتر خوب برای درمان افسردگی کودکان در تهران بپردازیم. منظور از افسردگی کودکان، همان…

دستور دادن به کودک

دستور دادن به کودک   روشهای دستوردادن قاطعانه و مؤثر در کودک: توجه کودک را به خود جلب کرده و قبل از دستوردادن با او تماس چشمی برقرار کنید. قاطع با کودک صحبت کنید. حرکات بدن و حالا چهره شما…

روش های تشویق و تنبیه کودک

روش های تشویق و تنبیه کودک روشهای تشویق شامل: 1-تعامل مثبت با کودک 2- تحسین کردن و پاداش دادن به کودک 3- جدول ستاره   تعامل مثبت با کودک: تا زمانیکه باکودک تعامل مثبت برقرار نکنیم روشهای تنبیهی اثری ندارد.…

آموزش مدیریت رفتاری کودکان به والدین

آموزش مدیریت رفتاری کودکان به والدین رفتار یک جز مشخص ، عینی و قابل اندازه گیری است. رفتارها دو دسته اند: رفتارهای مثبت :یعنی رفتارهایی که می خواهیم آنها را افزایش دهیم. رفتارهای منفی:یعنی رفتارهایی که می خواهیم آنها را…