وبلاگ دکتر

روش های تشویق و تنبیه کودک

 • خانه
 • -
 • فرزندپروری
 • -
 • روش های تشویق و تنبیه کودک

روش های تشویق و تنبیه کودک

روشهای تشویق شامل:

1-تعامل مثبت با کودک 2- تحسین کردن و پاداش دادن به کودک 3- جدول ستاره

 

تعامل مثبت با کودک:

تا زمانیکه باکودک تعامل مثبت برقرار نکنیم روشهای تنبیهی اثری ندارد.

یکی از مهمترین روشهای برقراری تعامل مثبت با کودک، بازی کردن با اوست.

ویژگی بازی با کودک جهت تعامل مثبت:

 • روزانه باشد.
 • نیم ساعت در روز باشد.
 • تعاملی باشد.(کودک و والد هردو درگیر بازی باشند.)
 • بازی به انتخاب خود کودک باشد.
 • محیط بازی ایمن باشد.
 • همراه با تحسین و تشویق باشد.
 • بدون باید و نباید ، پرخاشگری ، تهدید ، سرزنش باشد.

 

انواع پاداش ها:

کلامی،فیزیکی، فعالیتی،مادی

پاداش کلامی:تعامل توصیف دقیق رفتاری که کودک انجام داده

پاداش فیزیکی:شامل بوسیدن،لمس کردن ، درآغوش گرفتن کودک

پاداش فعالیتی:

انجام دادن فعالیتی با کودک که مورد علاقه کودک است.

دادن فعالیتی با کودک که مورد علاقه کودک است

پاداش مادی:شامل اشیا مورد علاقه کودک مانند اسباب بازی یا خوراکی می باشد.

 

روش-های--تشویق--تنبیه--کودک

 

جدول ستاره :

گامی برای تشویق کودک، به خصوص ایجاد انگیزه برای یادگیری مهارت جدید در کودک ، از جدول ستاره استفاده میشود.

نکات مهم در تهیه جدول ستاره:

1- متناسب با توان کودک باشد.

2-حتما موضوع داشته باشد.

3-تنوع در جدول و ظاهر زیبا

 • مشخص باشد چه کار انجام دهد به ستاره می رسدو با چه تعداد ستاره به جایزه می رسد و به چه جایزه ای می رسد.
 • اوایل از رفتار ساده تر شروع شود.
 • اوایل با یک رفتار و با یک ستاره به جایزه برسد.
 • هر 2 هفته جدول سخت تر شود.

 

روشهای تنبیه در کودک :

محرومیت از فعالیت یا شی مورد علاقه

نادیده گرفتن

محرومسازی موقت  Time out

 • محروم سازی از فعالیت یا شی مورد علاقه :

در این روش کودک را از شی یا فعالیت مورد علاقه اش برای مدتی مشخص و محدود محروم می کنید.البته محروم کردن باید منصفانه و متناسب با سن کودک  باشد و به رشد او آسیبی نزند.

 • نادیده گرفتن:وقتی رفتار کودک توجه طلبانه است ولی آسیبی به خود و یا دیگران نمیزند (مثل گریه کردن،شکلک درآوردن،کودکانه صحبت کردن و …)

 

 

تشویق--تنبیه--کودک

 

هنگام نادیده گرفتن

 • هیچ تماس فیزیکی با کودک برقرار نشود.
 • هیچ تماس یا ارتباط کلامی با کودک برقرار نشود.
 • هیچ تماس چشمی با کودک برقرار نشود.

 

محرومسازی موقت  Time out

زمانی از این روش استفاده می شود که کودک از دستورات سرپیچی کند و یا رفتارهایی که آسیب به خود یا دیگران می زند انجام می دهد.(مثل کتک زدن، پرت کردن ، لگد زدن و …)

در این روش کودک برای مدت کوتاه و مشخص در محل دیگری ، دور از بقیه قرار می گیرد.

این روش برای کودکان 2-10 سال قابل اجراست.

به ازا هرسال سن کودک ،می توان 1 دقیقه برای محروم سازی در نظر گرفت (مثلا کودک 3 ساله 3 دقیقه در اتاق خلوت بماند.)

چند نکته درمورد اتاق خلوت:

اتاق خلوت نباید برای کودک جای جالبی باشد و در ضمن نباید محل ترسناکی باشد.

برای اجرای این روش قاطع باشید نه پرخاشگر

اگر کودک در رفتن به اتاق خلوت مقاومنت کرد به ازا هر100ثانیه توقف ، 1 دقیقه زمان ماندن در اتاق خلوت اضافه می شود.

اگر بازهم مقاومت کرد ، بازگیری پاداش انجام می دهیم و اورا از شی یا فعالیت مورد علاقه اش دور می کنیم.

در صورتیکه به اتاق خلوت رفت و گریه و زاری کرد نادیده میگیریم

در صورت جیغ و داد ، انجام رفتارهای خطرناک ،یک تایم اوت جدید در نظر میگیریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.