معرفی پزشک

دکتر پریوش مشفق

معرفی کوتاه

دکتر پریوش مشفق متخصص اعصاب و روان

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فارغ التحصیل متخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در زمینه درمان داروئی انواع اختلالات روانپزشکی از جمله افسردگی ، دوقطبی ، اضطراب ، وسواس و همچنین روان درمانی در زمینه زوج ، سکس ، پیش از اززدواج ، درمان شناختی رفتاری افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، فرزندپروری کودک و نوجوان میتوانم به مراجعینم خدمت ارائه کنم.

 

 

 

سوابق پژوهشی

سوابق شغلی

کارگاههای آموزشی و تخصصی گذرانده شده